พระไตรปิฎก

Proofs/plate.84-1135

ไม่มีความคิดเห็น:

อนุทินศัพท์ และบันทึกการค้นหา