พระไตรปิฎก

Proofs/plate.59-984

ไม่มีความคิดเห็น:

อนุทินศัพท์ และบันทึกการค้นหา