พระไตรปิฎก

Proofs/plate.55-376

ไม่มีความคิดเห็น:

อนุทินศัพท์ และบันทึกการค้นหา