พระไตรปิฎก

Proofs/plate.47-983

ไม่มีความคิดเห็น:

อนุทินศัพท์ และบันทึกการค้นหา