พระไตรปิฎก

Proofs/plate.39-359

ไม่มีความคิดเห็น:

อนุทินศัพท์ และบันทึกการค้นหา