พระไตรปิฎก

Proofs/plate.37-919

ไม่มีความคิดเห็น:

อนุทินศัพท์ และบันทึกการค้นหา