พระไตรปิฎก

เล่มที่ 1 (863 หน้า)

ไม่มีความคิดเห็น:

อนุทินศัพท์ และบันทึกการค้นหา